top of page

תמר גולדשטיין

שם היצירה: דרום אדום

סיפור היצירה: יצרתי את האיור כמה ימים אחרי האסון הנוראי הזה. המושג ״דרום אדום״ שינה את המשמעות שלו ברגע. שדות של פריחה הפכו לשדות קרב אכזריים.

ניסיתי למצוא דרך לבטא את הכאב הבלתי נתפס מצד אחד, ואת התקווה לריפוי מצד שני.

 

היצירה היא חלק ממיזםmy kalaniyot 

bottom of page