top of page

פלג נאור

שם היצירה: כלנית

סיפור היצירה: אבא שלי מנהל את החווה החקלאית ברמת גן ״תלמי אברהם״. לפני כ-5-6 שנים מצאתי שקופיות היסטוריות, במצב רע, עם כתמים ופטריות וחורים, ובהן תמונות של פרחים, שדות, בעלי חיים וכד׳, והן שמשו למטרות חינוכיות בחווה (שהינה גם בית ספר). סרקתי את השקופיות וגיליתי צילומים היסטוריים מוזרים ויפיפיים. מקור השקופיות לא ידוע. ניסיתי לדבר עם המנהל הקודם של החווה שלא זוכר אותן.

לאחר האסון של 7.10, לקחתי את אחת התמונות ההיסטוריות הללו, שמקורה לא ידוע, והעברתי אותה עיבוד גרפי כדי לייצר את האימג׳ הסופי. 

 

היצירה היא חלק מפרויקט  design duty by wixומיזם my kalaniyot 

bottom of page