top of page

עדי הראל

שם היצירה: חשוב להשקות את פרחי הגן
שם היוצר: עדי הראל אילוק

סיפור היצירה: בימים שאחרי 07.10 תחושת העצבות, האובדן והכובד מילאו אותי. ניהלתי לעצמי יומן מלחמה שנתן למחשבות ולרגשות מקום וצורה. האיור הוא פיתוח דיגיטלי של סקיצה מתוך היומן. 

 

היצירה משתתפת במיזם MyKalaniyot

bottom of page