top of page

נטעלי עמרני הלל

שם היצירה: אדום על אדום

סיפור היצירה: פקעות כלניות, טרם פריחתן.

מיחלות לשוב לגבולן.

שורש,

דם,

אדמה,

עם.

היצירה משתתפת במיזם MyKalaniyot

bottom of page