top of page

נורית לאור

שם היצירה: האמא והכלניות

סיפור היצירה: היצירה מדברת על אמא הכלואה בשבי עם ילדיה בחושך, ללא תנאי מחיה בסיסיים של מזון, מים ושינה. האמא מגוננת על ילדיה כמו דמות האם בהשפעת מריה הקדושה, האם של הנצרות ושל ישו. את האם עוטפים כלניות, שמסמלות את הדרום וגם פרח זיכרון בימי הזיכרון בישראל. את רגליה עוטפים ענפים וקוצים שלא נותנים לה ללכת וכובלים וכולאים אותה מהחופש שלה ושל משפחתה.

הדמות נעמדת בשלולית של דם, עקב הטבח והכאב שהמשפחות האלו עברו בטבח של 7 באוקטובר.

bottom of page