top of page

נועה בן ששון

שם היצירה: דרום אדום

שם היוצרת: נועה בן ששון

סיפור היצירה: עד השבת השחורה “דרום אדום” היה מושג ישראלי לטיולי שבת משפחתיים, חברתיים, לגילויי סוף שבוע, ליופי, לאהבה, ממש מותג. מאותה שבת שחורה, המושג “דרום אדום” משמש לתיאור זוועות השביעי באוקטובר, והאדום של עלי הכותרת הפך לאדום מדם. 

בשניהם המושג דרום אדום נשאר מושג שגור שזוכה לקונצנזוס רחב של העם כולו.

bottom of page