top of page

לרה ניקטין

שם היצירה: דרום אדום

סיפור היצירה: המרבדים האדומים של הכלניות הם אחד הסמלים של פסטיבל ״דרום אדום״ בצפון הנגב. מאז אירועי השבת השחורה ב-7.10, הביטוי של הכלניות מקבל משמעות טראגית. מתוך הכאב של עם ישראל, בחרתי לעצב כלנית מגואלת בדם ושרופה, כסמל לדברים הנוראים שקרו.

 

היצירה היא חלק מפרויקט My kalaniyot ו- design duty by wix

bottom of page