top of page

לינוי צבן

שם היצירה: מחול המוות 

סיפור היצירה: היצירה 'מחול המוות' נוצרה כתגובה רגשית שלי לטבח בפסטיבל נובה בשבת השחורה. ההשראה לעיצוב היא מהציור "הריקוד" של אנרי מאטיס. רציתי להעביר את העוצמה של הדיסוננס בין הדימוי של אנשים רוקדים משוחררים, אופטימיים, חוגגים את החיים, לבין הצבעוניות דמוית דם המייצגת את התופת אליה התעוררנו בבוקר של ה-7 באוקטובר. הזעזוע והכאב של המציאות הבלתי נתפסת שבה נרצחים מאות צעירים חפים מפשע שרק רצו לרקוד.
 

היצירה היא חלק מפרויקט  design duty by wix

bottom of page