top of page

לינה קרצ'ני

Taituy Design

שם היצירה: My heart was kidnapped

שם היוצר: Taituy Design

סיפור היצירה: אני גרה בחו"ל עם משפחתי כבר 6 שנים. ב-7 באוקטובר ראינו כל מה שקורה בארץ ובאותו רגע הלב שלי כאב. 

הדאגה למשפחה, לחברים ולבית גמרו אותנו, הדרך היחידה שמצאתי לעזור לעצמי לעבור את הימים האלה זה איור, ולהפיץ בעולם שיבינו מה אנחנו עוברים. לנסות להילחם ברשת דרך איורים ואומנות.

והאיור עם הלב זה בדיוק התחושה שאני סוחבת מה- 7 באוקטובר. חמאס חטף לי את הלב. 

bottom of page