top of page

הילה מדמוני

שם היצירה: הַתִּקְוָה
שם היוצרת: הילה מדמוני
סיפור היצירה: בתחילת המלחמה הייתי מזועזעת, משותקת. עד שבאחד הימים ההמנון התנגן מהחדשות. ברגע אחד הוצפתי בכעס, תסכול, געגוע לאנשים שאני בכלל לא מכירה, כאב על אנשים שאני כן. היצירה הזו עזרה לי לבטא החוצה את מה שהרגשתי בתוכי. פחד שתמיד תהיה כאן מלחמה.
"להיות עם חופשי בארצנו", משפט שגורם לי מחנק בגרון, מאז שאני ילדה. אני מאחלת שיגיע היום שבו נחזור לחיות בביטחון בארץ הזאת, מבלי לפחד על החיים שלנו ושל האהובים שלנו. אני מקווה שנלמד לחיות בשלום עם מה ששונה מאיתנו ונפסיק להילחם עם עצמנו - שמתישהו באמת נהפוך לעם.

היצירה היא חלק מפרויקט My kalaniyot

bottom of page