top of page

אליה ים ניסים

שם היצירה: צימאון 

סיפור היצירה: היצירה נוצרה מתוך חוסר האונים שהרגשתי בעקבות אירועי הזוועות של השביעי באוקטובר.

תחושת הריקנות בחזה, הדומה לבור ללא תחתית, יצרה אצלי חלל שיכול להתמלא רק בעזרת אנושיות, אחדות וקירבה, דאגה משותפת אחד לשנייה ותקווה לעתיד בהיר וימים טובים מאלה.

כל אחד מאיתנו זקוק למשהו שימלא אותו, כמו שילדים זקוקים להוריהם, כמו שפרחים זקוקים למים. 

 

היצירה היא חלק מפרויקט  design duty by wix

bottom of page