top of page

אילן לפידס

שם היצירה: ללא שם
סיפור היצירה: אני זוכר אותנו נוסעים דרומה לראות איך הטבע חוזר לחיים ומתכסה באדום. האם יום אחד נוכל לחזור לראות את הכלניות  בלי לחשוב על מה שהתרחש שם? נשפך דמנו על האדמה הזאת. עכשיו הכל שוב אדום.

bottom of page