top of page

נועם כהן

שם היצירה: שולחן ריק 

סיפור היצירה: ימים ספורים לפני ה-7 באוקטובר יצאתי מהארץ לחילופי סטודנטים בגרמניה. היה קשה לעכל ולדמיין את השתלשלות האירועים ואת מצב המדינה שלנו מרחוק, במיוחד שעזבתי כשהכל היה עוד רגיל, שגרתי ויפה. הגעגועים לבית הלכו וגברו בצל הטרגדיה ובימי שישי במיוחד. באחד מימי שישי חשבתי על שולחן הקידוש של משפחות הנרצחים והחטופים.  על השבת שהייתה צריכה להיות עוד שבת שמֵחה, חגיגית וסטנדרטית, ועל איך השולחן נשאר אמנם ריק מאנשים אבל לא מאוכל שהוכן מראש, מאהבה וזיכרונות. 

bottom of page